Mashin Sentai Kiramager - Mashin Sentai Kiramager the 44th season of Super Sentai
45/45 Tập 50,581 Q1 2020
Kishiryu Sentai Ryusoulger - Chiến đội Kị sỹ Khủng long Ryusoulger
44/?? Tập 179,227 Q1 2019
Kamen Rider Saber - Kamen Rider Saber
23/?? Tập 36,419 Q3 2020
Kamen Rider Zero-One - Kamen Raidā Zerowan
45/45 Tập 378,424 Q3 2019
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập + Movie 215,035 Q1 2017
Kamen Rider Zi-O - Kamen Rider Zi-O
49/49 Tập + 2 Movie 526,932 Q3 2018
Kamen Rider: Reiwa The First Generation - Kamen Rider Reiwa The First Generation
98 Phút 11,412 Q2 2020
Ultraman Taiga - Urutoraman Taiga
02/?? Tập 7,091 Q3 2019
Rider Time: Ryuki - Rider Time Ryuki
03/03 Tập 36,825 Q1 2019
Ultraman (2019) - Siêu nhân điện Quang 2019
13/13 Tập 51,521 Q1 2019
Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z - Xây dựng thế giới mới - Kamen Rider Cross-Z
01/01 Tập 14,298 Q1 2019
Super Sentai Strongest Battle! - 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!
01/04 Tập 9,783 Q1 2019
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger
51/51 Tập 137,680 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 51,545 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 316,733 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 20,844 Q3 2018
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 79,031 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 35,171 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 288,005 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 130,256 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 48,123 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 5,558 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,739 Q3 1998
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 5,509 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 5,438 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 34,249 Q3 2014
Bakuryuu Sentai Abaranger vs. Hurricaneger - A movie for Bakuryuu Sentai Abaranger and Ninpuu Sentai Hurricaneger
01/01 Tập 5,078 Q1 2004
Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe: Abare Summer Is Freezing Cold - Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe
01/01 Tập 3,552 Q3 2003

Bảng xếp hạng