Kamen Rider Zero-One - Kamen Raidā Zerowan
07/?? Tập 14,476 Q3 2019
Kishiryu Sentai Ryusoulger - Chiến đội Kị sỹ Khủng long Ryusoulger
28/43 Tập 34,221 Q1 2019
Kamen Rider Zi-O - Kamen Rider Zi-O
49/49 Tập 174,747 Q3 2018
Ultraman Taiga - Urutoraman Taiga
02/?? Tập 1,495 Q3 2019
Rider Time: Ryuki - Rider Time Ryuki
03/03 Tập 15,572 Q1 2019
Ultraman (2019) - Siêu nhân điện Quang 2019
13/13 Tập 15,376 Q1 2019
Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z - Xây dựng thế giới mới - Kamen Rider Cross-Z
01/01 Tập 5,547 Q1 2019
Super Sentai Strongest Battle! - 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!
01/04 Tập 4,688 Q1 2019
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger
51/51 Tập 87,336 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 34,062 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 223,916 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 16,373 Q3 2018
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập 172,001 Q1 2017
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 56,383 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 35,171 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 241,968 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 100,775 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 32,470 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 3,595 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,739 Q3 1998
Power Rangers - Năm Anh Em Siêu Nhân
01/01 Tập 15,134 Q1 2017
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 5,509 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 5,438 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 22,787 Q3 2014
Ultraman Ginga - Urutoraman Ginga
09/?? Tập 31,803 Q3 2013
Bakuryuu Sentai Abaranger vs. Hurricaneger - A movie for Bakuryuu Sentai Abaranger and Ninpuu Sentai Hurricaneger
01/01 Tập 2,875 Q1 2004
Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe: Abare Summer Is Freezing Cold - Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe
01/01 Tập 1,814 Q3 2003
Ultraman Story - Urutoraman Sutōrī
01/01 Tập 1,433 Q2 1984
Gekijouban Ultraman Ginga S Kessen! Ultra 10 Yushi ! - Ultraman Ginga S Movie
01/01 Tập 1,918 Q4 2014
Kyuukyuu Sentai GoGo-V - Kyuukyuu Sentai GoGo-V
50/50 Tập 25,395 Q1 1999
Kyouryuu Sentai Zyuranger - Chiến đội Khủng long Zyuranger
50/50 Tập 23,437 Q1 1992
Juken Sentai Gekiranger - Juken Sentai Gekiranger
49/49 Tập 37,102 Q1 2007

Bảng xếp hạng

cá độ bóng đá, nhà cái uy tín