Toàn chức cao thủ 2 - Quan Zhi Gao Shou 2nd Season, Full-Time Expert 2nd Season, Master of Skills 2nd Season, Quanzhi Gaoshou 2, The King's Avatar 2
11/12 Tập 47,303 Q4 2020
Vô Thượng Thần Đế - Thần Đế Vô Thượng
58/?? Tập 85,659 Q1 2020
Tiên Phong Kiếm Vũ Lục - Tiên Phong Kiếm Vũ Lục
43/?? Tập 11,264 Q3 2020
Thiên Hoang Chiến Thần - Tian Huang
06/?? Tập 984 Q4 2020
Ta Là Đại Thần Tiên - Wo Shi Da Shen Xian, Da Shen Xian, I am a Great God
04/?? Tập 585 Q4 2020
Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn
127/??? Tập 672,707 Q1 2019
Họa Giang Hồ Chi Quỹ Dạ Hành - Hua Jiang Hu Zhi Gui Ye Xing
04/?? Tập 149 Q4 2020
Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao
50/?? Tập 36,844 Q2 2020
Đấu La Đại Lục - Đấu La Đại Lục
132/?? Tập 2,197,450 Q1 2018
Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần - Jiang Ziya, Legend of Deification
110 Phút 615 Q1 2020
Võ Thần Chúa Tể - Võ Thần Chúa Tể
78/?? Tập 285,859 Q1 2020
Vạn Giới Tiên Tung - Vạn Giới Tiên Tung
152/?? Tập 389,365 Q1 2018
Tuyệt Thế Võ Hồn - Jue Shi Wu Hun
13/60 Tập 3,676 Q4 2020
Tâm Giác - Xin Jue, Core Sense
08/13 Tập 1,667 Q4 2020
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Yi Nian Yong Heng
18/26 Tập 75,847 Q3 2020
Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6: Thương Hải Hoành Lưu - Tần Thời Minh Nguyệt (Season 6)
11/?? Tập 6,267 Q1 2019
Phàm Nhân Tu Tiên - Phàm Nhân Tu Tiên
16/?? Tập 21,037 Q3 2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi - Yingxiong Zai Lin, Hero Return, The Hero's Return, Yingxiong? Wo Zao Jiu Bu Dang Le, 英雄?我早就不当了
07/?? Tập 10,900 Q4 2020
Thiên Quan Tứ Phúc - Phước lành của quan chức thiên đàng
03~05/?? Tập 2,664 Q4 2020
Đại Sư Huynh Nhà Tui Trong Não Có Hố - Não đại sư huynh nhà ta có lỗ hổng
31/?? Tập 68,410 Q2 2018
Thủ Tịch Ngự Linh Sư - Thủ Tịch Ngự Linh
40/40 Tập 66,534 Q2 2020
Ma đạo tổ sư Q - Mo Dao Zu Shi Q, The Founder of Diabolism Q
13/30 Tập 2,037 Q3 2020
Thời Chi Ca - Thời Chi Ca
13/13 Tập 4,978 Q3 2020
Vạn Giới Xuân Thu - Vạn Giới Xuân Thu
56/56 Tập 89,244 Q2 2020
Dân Điều Cục Dị Văn Lục - Nhĩ Đông Thủy Thọ
11/?? Tập 1,724 Q2 2020
Vũ Canh Kỷ - Nghịch Thiên Chi Quyết | WU GENG JI
114/114 Tập 305,723 Q2 2016
Nguyên Long - Nguyên Long
16/16 Tập 47,008 Q2 2020
Yêu Thần Ký - Yêu Thần Ký
172/?? Tập 1,390,041 Q1 2017
Toàn chức cao thủ - Quan Zhi Gao Shou, The King's Avatar, Master of Skills
12/12 Tập + OVA 654,505 Q2 2017
Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe
24/?? Tập 124,666 Q1 2019
Thiên Bảo Phục Yêu Lục - hàng phục yêu quái năm Thiên Bảo
13/?? Tập 22,857 Q3 2020
Are You OK? - Are You OK?
12/12 Tập 6,015 Q3 2020

Bảng xếp hạng

cá độ bóng đá, nhà cái uy tín