Vạn Giới Kỳ Duyên -
09/?? Tập 584
Tuyệt Thế Võ Hồn - Jue Shi Wu Hun
41/60 Tập 22,361 Q4 2020
Thiên Hoang Chiến Thần - Tian Huang
34/?? Tập 54,948 Q4 2020
Khôi Bạt Thù Đồ - Khôi Bạt Thù Đồ
07/07 Tập 555 Q1 2021
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Yi Nian Yong Heng
32/?? Tập 181,663 Q3 2020
Sơn Hà Kiếm Tâm - Shanhe Jian Xin, Thousand Autumns
06/16 Tập 4,091 Q1 2021
Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn
154/??? Tập 837,628 Q1 2019
Võ Thần Chúa Tể - Võ Thần Chúa Tể
106/?? Tập 459,653 Q1 2020
Vạn Giới Pháp Thần - Vạn Giới Pháp Thần
23/?? Tập 43,961 Q4 2020
Lưu Tinh Huyễn Kiếm - Lưu Tinh Huyễn Kiếm
13/?? Tập 10,777 Q1 2021
Duy Ngã Độc Thần -
10/?? Tập 595 Q1 2021
Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao
77/?? Tập 46,265 Q2 2020
Thôn Phệ Tinh Không - Tun Shi Xing Kong (Ngã Cật Tây Hồng Thị)
15/?? Tập 10,647 Q4 2020
Gối Đao Lên Hát - Gối Đao Lên Hát
05/?? Tập 544 Q1 2021
Đấu La Đại Lục - Đấu La Đại Lục
145/?? Tập 2,376,467 Q1 2018
Tiên Phong Kiếm Vũ Lục - Tiên Phong Kiếm Vũ Lục
68/?? Tập 18,033 Q3 2020
Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6: Thương Hải Hoành Lưu - Tần Thời Minh Nguyệt (Season 6)
24/?? Tập 11,374 Q1 2019
Ta Là Đại Thần Tiên - Wo Shi Da Shen Xian, Da Shen Xian, I am a Great God
17/?? Tập 6,000 Q4 2020
Tà Vương truy thê - Phê Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư, Nhất Thế Khuynh Thành
25/?? Tập 31,514 Q1 2019
Họa Giang Hồ Chi Quỹ Dạ Hành - Hua Jiang Hu Zhi Gui Ye Xing
15/?? Tập 2,580 Q4 2020
Đô Thị Miêu Kì Đàm -
03+04/?? Tập 265 Q1 2021
Cửu Dạ Thần Truyện - Cửu Dạ Thần Truyện
10/?? Tập 1,108 Q4 2020
Ma đạo tổ sư Phần 2 - Mo Dao Zu Shi 2nd Season, Grandmaster of Demonic Cultivation 2, The Founder of Diabolism 2, Mo Dao Zu Shi: Xian Yun Pian
08/08 Tập 1,548 Q3 2019
Linh Vực - Thần chi Linh Vực
68/68 Tập 165,339 Q2 2016
Vị Thần Dối Trá - Shi Huang Zhi Shen, God of Deception, Liar God
13/13 Tập 12,801 Q2 2020
Vạn Giới Tiên Tung - Vạn Giới Tiên Tung
176/176 Tập 511,012 Q1 2018
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
35/?? Tập 109,123 Q4 2018
Tinh Võ Thần Quyết - Star martial God technique
09/20 Tập 10,884 Q1 2020
Sát Thủ 567 - Cike Wu Liuqi, Killer Seven
25/?? Tập 41,741 Q3 2018
Phàm Nhân Tu Tiên - Phàm Nhân Tu Tiên
17/17 Tập + 4 OVA 53,863 Q3 2020
Tinh Hài Kỵ Sĩ - Xing Hai Qi Shi, Knights on Debris
07/14 Tập 2,049 Q1 2021
Tribe Cool Crew - トライブクルクル
37/?? Tập 53,802 Q4 2014

Bảng xếp hạng