Kanji Suzumori
Kanji Suzumori

Given name: 勘司
Family name: 鈴森
Birthday: Apr 1, 1974
Website:
Member Favorites: 1

Kanji Suzumori
Kanji Suzumori
  • Nhân vật
  • Tên phim
Taiseki
Taiseki
Nhân vật phụ
Naruto Shippuuden
Benkei's Uncle
Benkei's Uncle
Nhân vật phụ
Big Order

Bảng xếp hạng