Kamen Rider Zi-O - Đế Vương Thời Gian
10.5/?? Tập 38,951 Q3 2018
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger (2018)
39/42 Tập 68,042 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 25,049 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 163,248 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 12,848 Q3 2018
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập 153,649 Q1 2017
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 49,357 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 32,769 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 217,649 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 93,609 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 24,875 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 3,027 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,319 Q3 1998
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 4,618 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 4,689 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 19,463 Q3 2014
Bakuryuu Sentai Abaranger vs. Hurricaneger - A movie for Bakuryuu Sentai Abaranger and Ninpuu Sentai Hurricaneger
01/01 Tập 2,309 Q1 2004
Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe: Abare Summer Is Freezing Cold - Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe
01/01 Tập 1,355 Q3 2003
Ultraman Story - Urutoraman Sutōrī
01/01 Tập 1,037 Q2 1984
Gekijouban Ultraman Ginga S Kessen! Ultra 10 Yushi ! - Ultraman Ginga S Movie
01/01 Tập 1,647 Q4 2014
Power Rangers Ninja Steel - Ninja Steel
07/24 Tập 14,649 Q1 2017
Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! Gekijou Bang! - Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! Gekijou Bang!!
01/01 Tập 3,149 Q3 2008
Engine Sentai Go-onger The Movie - Engine Sentai Go-onger The Movie
01/01 Tập 1,354 Q3 2008
Tokusou Sentai Dekaranger the Movie: Full Blast Action - A movie for Tokusou Sentai Dekaranger
01/01 Tập 2,764 Q3 2004
Doubutsu Sentai Zyuohger - Chiến Đội Thú Vương
48/48 Tập 199,077 Q1 2016
Ultraman Orb - Series Ultra 28
25/25 Tập 85,308 Q3 2016
Ultraman Max - Urutoraman Makkusu
20/40 Tập 20,309 Q3 2005
Power Rangers Super Dino Charge - Dino Charge SS2
14/22 Tập 29,791 Q1 2016

Bảng xếp hạng

<