Kamen Rider Zi-O - Kamen Rider Zi-O
27/29 Tập 60,534 Q3 2018
Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z - Xây dựng thế giới mới - Kamen Rider Cross-Z
01/01 Tập 2,321 Q1 2019
Super Sentai Strongest Battle! - 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!
01/04 Tập 2,374 Q1 2019
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger
51/51 Tập 65,958 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 29,303 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 194,071 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 15,147 Q3 2018
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập 162,416 Q1 2017
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 52,385 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 35,171 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 227,663 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 96,509 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 28,392 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 3,302 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,739 Q3 1998
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 5,126 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 5,137 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 20,900 Q3 2014
Bakuryuu Sentai Abaranger vs. Hurricaneger - A movie for Bakuryuu Sentai Abaranger and Ninpuu Sentai Hurricaneger
01/01 Tập 2,543 Q1 2004
Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe: Abare Summer Is Freezing Cold - Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe
01/01 Tập 1,505 Q3 2003
Ultraman Story - Urutoraman Sutōrī
01/01 Tập 1,191 Q2 1984
Gekijouban Ultraman Ginga S Kessen! Ultra 10 Yushi ! - Ultraman Ginga S Movie
01/01 Tập 1,817 Q4 2014
Power Rangers Ninja Steel - Ninja Steel
07/24 Tập 14,936 Q1 2017
Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! Gekijou Bang! - Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! Gekijou Bang!!
01/01 Tập 3,394 Q3 2008
Engine Sentai Go-onger The Movie - Engine Sentai Go-onger The Movie
01/01 Tập 1,496 Q3 2008
Tokusou Sentai Dekaranger the Movie: Full Blast Action - A movie for Tokusou Sentai Dekaranger
01/01 Tập 3,039 Q3 2004
Doubutsu Sentai Zyuohger - Chiến Đội Thú Vương
48/48 Tập 209,542 Q1 2016
Ultraman Orb - Series Ultra 28
25/25 Tập 86,248 Q3 2016

Bảng xếp hạng