Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger (2018)
06/42 Tập 6,401 Q1 2018
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
27/28 Tập 83,763 Q3 2017
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập 97,683 Q1 2017
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 42,848 Q2 2016
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
12/25 Tập 18,614 Q3 2017
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 20,208 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 186,116 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 86,264 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 17,921 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 2,161 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 3,614 Q3 1998
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 3,612 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 3,593 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 16,140 Q3 2014
Bakuryuu Sentai Abaranger vs. Hurricaneger - A movie for Bakuryuu Sentai Abaranger and Ninpuu Sentai Hurricaneger
01/01 Tập 1,715 Q1 2004
Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe: Abare Summer Is Freezing Cold - Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe
01/01 Tập 857 Q3 2003
Ultraman Story - Urutoraman Sutōrī
01/01 Tập 586 Q2 1984
Gekijouban Ultraman Ginga S Kessen! Ultra 10 Yushi ! - Ultraman Ginga S Movie
01/01 Tập 1,317 Q4 2014
Power Rangers Ninja Steel - Ninja Steel
07/24 Tập 7,859 Q1 2017
Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! Gekijou Bang! - Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! Gekijou Bang!!
01/01 Tập 2,497 Q3 2008
Engine Sentai Go-onger The Movie - Engine Sentai Go-onger The Movie
01/01 Tập 1,032 Q3 2008
Tokusou Sentai Dekaranger the Movie: Full Blast Action - A movie for Tokusou Sentai Dekaranger
01/01 Tập 2,145 Q3 2004
Doubutsu Sentai Zyuohger - Chiến Đội Thú Vương
48/48 Tập 183,579 Q1 2016
Ultraman Orb - Series Ultra 28
25/25 Tập 80,668 Q3 2016
Ultraman Max - Urutoraman Makkusu
20/40 Tập 18,508 Q3 2005
Power Rangers Super Dino Charge - Dino Charge SS2
14/22 Tập 27,811 Q1 2016
Power Rangers Zeo - Power Rangers Zeo
06-25/50 Tập 14,244 Q2 1996
Ultraman Nexus - Urutoraman Nekusasu
37/37 Tập 27,022 Q4 2004

Bảng xếp hạng

cá độ bóng đá, nhà cái uy tín