Cars Season 2 (2011) - Vương quốc xe hơi phần 2
01/01 Tập 1,125 Q1 2011
Cars Season 1 (2006) - Vương quốc xe hơi phần 1
01/01 Tập 1,091 Q1 2006
Chousoku Henkei Gyrozetter - Chou Soku Henkei Gyrozetter
20/51 Tập 36,371 Q4 2012
Initial D First Stage - Initial D Season 1
26/26 Tập 19,056 Q2 1998
Riding Bean OVA - ライディング・ビーン
01/01 Tập 1,830 Q1 1989
Initial D: Fourth Stage 2004 (Ss4) - Initial D 4th Stage | Initial D Fourth Stage
24/24 Tập 29,718 Q2 2004
Initial D Third Stage the Movie - Initial D : Third Stage 2001 - Movie
01/01 Tập 3,651 Q1 2001
Initial D: Second Stage 2000 Ss2 - Initial D Second Stage 2000 [Ss2]
13 /13 Tập 17,010 Q3 1999

Bảng xếp hạng