Hiệp Lam - Chấn Dực Thiên - Chấn Dực Thiên
95/?? Tập 21,198 Q1 2015
Đấu La Đại Lục - Đấu La Đại Lục
19/?? Tập 121,123 Q1 2018
Linh Vực - Thần chi Linh Vực
61/?? Tập 69,510 Q2 2016
Đấu Phá Thương Khung Phần 2 - Đấu phá thương khung Season 2
12/12 Tập 87,091 Q1 2018
Toàn chức cao thủ - Quan Zhi Gao Shou, The King's Avatar, Master of Skills
12/12 Tập + OVA 3 393,079 Q2 2017
Mộ Vương Chi Vương - Mộ Vương Chi Vương - Kỳ Lân Quyết
61/61 Tập 28,399 Q3 2016
My Little Pony Friendship is Magic SS8 - Những chú ngựa Pony Phần 8
03/26 Tập 1,609 Q2 2018
My Little Pony Equestria Girls: Forgotten Friendship - My Little Pony Equestria Girls: Forgotten Friendship
01/01 Tập 315 Q1 2018
Địa Linh Khúc - Songs of the Spirit
18/18 Tập 13,290 Q3 2017
Thiếu Niên Cẩm Y Vệ - Thiếu Niên Cẩm Y Vệ
27/27 Tập 39,808 Q1 2017
Bạn Gái Thiên Kiếp Của Tôi - My Lover Of A Thousand Years
15/15 Tập 105,006 Q3 2017
Enmusubi no Youko-chan - Yêu hồ kết duyên | Fox Spirit Matchmaker
24/24 Tập 31,776 Q3 2017
Tần Thời Minh Nguyệt Phần 5: Quân Lâm Thiên Hạ - Tân Thời Minh Nguyệt Phần 5 Quân Lâm Thiên Hạ
75/75 Tập 198,065 Q4 2014
My Little Pony Friendship is Magic SS7 - Những chú ngựa Pony Phần  7
26/26 Tập 49,100 Q2 2017
The My Little Pony Movie - The My Little Pony Movie
01/01 Tập 1,907 Q3 2017
Toàn Chức Pháp Sư 2 - Toàn Chức Pháp Sư Phần 2
12/12 Tập 208,877 Q3 2017
Họa Giang Hồ Chi Hoán Thế Môn Sinh - Họa Giang Hồ Chi Hoán Thế Môn Sinh
08/40 Tập 5,617 Q3 2017
Trạch Thiên Ký - 择天记
37/37 Tập 158,402 Q1 2016
My Little Pony Equestria Girls Specials - My Little Pony Equestria Girls Specials
03/?? Tập 3,745 Q3 2017
Revalation (2017) - Thiên Dụ
11/?? Tập 12,391 Q2 2017
Thiên Hành Cửu Ca - Tần Thời Minh Nguyệt OVA
40/?? Tập 40,548 Q4 2014
Brickleberry - Khu Bảo Tồn Brickleberry
04-09/36 Tập 6,081 Q3 2012
Họa Giang Hồ chi Bôi Mạc Đình - Họa Giang Hồ chi Bôi Mạc Đình
34-38/?? Tập 36,019 Q4 2016
Vũ Canh Kỷ - Nghịch Thiên Chi Quyết | WU GENG JI
30/30 Tập 48,742 Q2 2016
Despicable Me 3 (2017) - Kẻ cắp Mặt Trăng 3
01/01 (TS) 11,255 Q2 2017
Adventure Time (Ss8) - Adventure Time 8 | Adventure Time Phần 8
25/?? Tập 13,408 Q1 2017
X-Men Animated Series - X-Men - Night of the Sentinels: Part 1 (1992) Season 1 ~ Season 5
20/77 Tập 5,931 Q1 1992
Jiang Ling Ji - Hàng Linh Ký , Giáng Linh Ký
10/12 Tập 18,056 Q1 2017

Bảng xếp hạng