Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z - Xây dựng thế giới mới - Kamen Rider Cross-Z
01/01 Tập 684 Q1 2019
Super Sentai Strongest Battle! - 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!
01/04 Tập 995 Q1 2019
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger
51/51 Tập 60,200 Q1 2018
Kamen Rider Zi-O - Kamen Rider Zi-O
19/29 Tập 35,756 Q3 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 28,504 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 184,130 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 14,850 Q3 2018
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập 160,127 Q1 2017
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 51,847 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 35,171 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 224,750 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 96,020 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 27,118 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 3,236 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,739 Q3 1998
Power Rangers - Năm Anh Em Siêu Nhân
01/01 Tập 14,103 Q1 2017
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 5,018 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 5,035 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 20,608 Q3 2014
Ultraman Ginga - Urutoraman Ginga
09/?? Tập 30,354 Q3 2013
Bakuryuu Sentai Abaranger vs. Hurricaneger - A movie for Bakuryuu Sentai Abaranger and Ninpuu Sentai Hurricaneger
01/01 Tập 2,485 Q1 2004
Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe: Abare Summer Is Freezing Cold - Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe
01/01 Tập 1,475 Q3 2003
Ultraman Story - Urutoraman Sutōrī
01/01 Tập 1,161 Q2 1984
Gekijouban Ultraman Ginga S Kessen! Ultra 10 Yushi ! - Ultraman Ginga S Movie
01/01 Tập 1,779 Q4 2014
Kyuukyuu Sentai GoGo-V - Kyuukyuu Sentai GoGo-V
50/50 Tập 20,300 Q1 1999
Kyouryuu Sentai Zyuranger - Chiến đội Khủng long Zyuranger
50/50 Tập 18,868 Q1 1992
Juken Sentai Gekiranger - Juken Sentai Gekiranger
49/49 Tập 30,816 Q1 2007
Hikari Sentai Maskman - Chiến Đội Ánh Sáng
51/51 Tập 15,424 Q1 1987
GOSEI SENTAI DAIRANGER - Chiến Đội Ngũ Tinh Dairanger
50/50 Tập 17,330 Q1 1993
Power Rangers Ninja Steel - Ninja Steel
07/24 Tập 14,936 Q1 2017
Gekisou Sentai Carranger - Power Rangers: Turbo
48/48 Tập 14,866 Q1 1996
Choujin Sentai Jetman - hiến đội Điểu nhân Jetman Chay Chiến độ Người chim Jetman
51/51 Tập 16,951 Q1 1991

Bảng xếp hạng