Kamen Rider Zi-O - Đế Vương Thời Gian
13.5/?? Tập 48,572 Q3 2018
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger (2018)
42/50 Tập 73,048 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 25,664 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 165,356 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 13,319 Q3 2018
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập 154,962 Q1 2017
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 49,951 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 33,867 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 218,826 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 94,433 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 25,294 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 3,083 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,566 Q3 1998
Power Rangers - Năm Anh Em Siêu Nhân
01/01 Tập 13,633 Q1 2017
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 4,723 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 4,782 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 19,795 Q3 2014
Ultraman Ginga - Urutoraman Ginga
09/?? Tập 29,886 Q3 2013
Bakuryuu Sentai Abaranger vs. Hurricaneger - A movie for Bakuryuu Sentai Abaranger and Ninpuu Sentai Hurricaneger
01/01 Tập 2,352 Q1 2004
Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe: Abare Summer Is Freezing Cold - Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe
01/01 Tập 1,382 Q3 2003
Ultraman Story - Urutoraman Sutōrī
01/01 Tập 1,065 Q2 1984
Gekijouban Ultraman Ginga S Kessen! Ultra 10 Yushi ! - Ultraman Ginga S Movie
01/01 Tập 1,695 Q4 2014
Kyuukyuu Sentai GoGo-V - Kyuukyuu Sentai GoGo-V
50/50 Tập 18,477 Q1 1999
Kyouryuu Sentai Zyuranger - Chiến đội Khủng long Zyuranger
50/50 Tập 17,443 Q1 1992
Juken Sentai Gekiranger - Juken Sentai Gekiranger
49/49 Tập 28,778 Q1 2007
Hikari Sentai Maskman - Chiến Đội Ánh Sáng
51/51 Tập 14,050 Q1 1987
GOSEI SENTAI DAIRANGER - Chiến Đội Ngũ Tinh Dairanger
50/50 Tập 15,981 Q1 1993
Power Rangers Ninja Steel - Ninja Steel
07/24 Tập 14,767 Q1 2017
Gekisou Sentai Carranger - Power Rangers: Turbo
48/48 Tập 13,418 Q1 1996
Choujin Sentai Jetman - hiến đội Điểu nhân Jetman Chay Chiến độ Người chim Jetman
51/51 Tập 16,951 Q1 1991
Choudenshi Bioman - Siêu Điện Tử Bioman
09/51 Tập 3,995 Q1 1984
Mahou Sentai Magiranger The Movie - Cô Dâu của Infershia
01/01 Tập 3,193 Q3 2005

Bảng xếp hạng

<