Trang chủ nhóm sub: https://www.facebook.com/KazeSubTeam/

Danh sách các phim do Kaze vietsub

Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 53,010 Q2 2016

Bảng xếp hạng