Trang chủ nhóm sub: https://www.facebook.com/Ying-Ying-626830067502201/

Danh sách các phim do Ying Ying vietsub

Huyao Xiao Hongniang - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương | Fox Spirit Matchmaker | Little Foxspirit Matchmaker
71/?? Tập 165,890 Q1 2015
Yaoguai Mingdan - Danh Sách Yêu Quái | Monster List
27/?? Tập 144,502 Q4 2014
Hôn trộm 55 lần - Quốc dân lão công mang về nhà | How Steal 55 Kisses | Guomin Laogong Dai Huijia
12/?? Tập 70,146 Q3 2016
Heibai Wushang - Hắc Bạch Vô Song
03/?? Tập 9,417 Q4 2016

Bảng xếp hạng